Czytelnia Multimedialna

Czytelnia Multimedialna dysponuje materiałami w formie drukowanej, elektronicznej lub audiowizualnej, które udostępnia zarówno na miejscu, jak i na zewnątrz. Zbiory  specjalne zgromadzone są  na różnych nośnikach, przede wszystkim na płytach (DVD, CD-Audio, CD-ROM) i kasetach ,
Czytelnia gromadzi między innymi: filmy i programy edukacyjne, , multimedialne programy edukacyjne, encyklopedie i atlasy oraz słowniki PWN.

Czytelnia Multimedialna dysponuje 6 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu
Zapewnia:
– pomoc w korzystaniu z warsztatu informacyjnego Biblioteki,
– natychmiastowe wypożyczenie zbiorów multimedialnych,
– telefoniczną i elektroniczną prolongatę zwrotu zbiorów oraz informację o zarezerwowanej pozycji,
– telefoniczne i elektroniczne rezerwowanie wypożyczonych zbiorów,
– dostęp do Internetu w oparciu o szerokopasmowe łącze internetowe,
– korzystanie z słowników i encyklopedii multimedialnych,
– możliwość odczytu dyskietek i płyt CD,
– przygotowanie dokumentów i prac naukowych w programie MS Word,
– wydruki komputerowe,
– skanowanie dokumentów,
– fachową pomoc merytoryczną pracowników Czytelni Multimedialnej.

W Czytelni Multimedialnej znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej . Jego powstanie jest efektem realizacji projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” (ICIM) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Korzystanie z komputerów i Internetu jest bezpłatne. Zasady korzystania z Czytelni  Internetowej  określa Regulamin.

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA CZYTELNI INTERNETOWEJ

POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Komputery w  Czytelni Internetowej  przeznaczone są do celów edukacyjnych,  kształcenia    ustawicznego   i  samokształcenia.

2. Prawo do korzystania z Czytelni Internetowej mają wszystkie zainteresowane osoby, a przede   wszystkim  zarejestrowani czytelnicy  biblioteki

3.  Osoby korzystające z zobowiązane są do zostawienia dyżurującemu bibliotekarzowi

aktualnego dokumentu tożsamości lub karty bibliotecznej.

4. Korzystanie ze stanowiska komputerowego jest możliwe  po uzyskaniu zgody bibliotekarza .

5. Korzystający  z Czytelni Internetowej  zobowiązany  jest  wpisać się do ” Zeszytu odwiedzin Czytelni Internetowej”.

6. Bibliotekarz:

·         służy pomocą przy wyszukiwaniu informacji;

·         służy poradą w korzystaniu ze sprzętu komputerowego i oprogramowania;

·         ma prawo do nadzorowania wykorzystania Czytelni Internetowej  przez użytkowników   i natychmiastowego przerwania pracy  w przypadku naruszenia któregokolwiek z punktów niniejszego  Regulaminu.

·         ma prawo do sprawdzenia nośników użytkowników (płyt, dyskietek, PenDrive) programem   antywirusowym.

II.    PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma prawo do:

·         korzystania z lokalnych baz danych;

·         przeglądania zasobów sieci Internet przy pomocy przeglądarki Internet Explorer w celach    wymienionych w punkcie I.1;

·         pracy z programem Office 2003 (Word, Excel, Power Point,);

·         korzystania z zainstalowanych bibliotecznych wydawnictw multimedialnych (odtwarzanie    dźwięku tylko przez słuchawki);

·          zapisywania danych na dyskietkach, płytach CD-R i PenDrive (istnieje możliwość zakupu     w  bibliotece dyskietek i płyt CD-R);

·          odpłatnego korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego (wydruk i skanowanie).

·         zapisywania, skanowania i wydruku dokonuje tylko bibliotekarz!

2. Użytkownikowi zabrania się:

·          dokonywania zmian w ustawieniach systemowych (usuwanie powstałych zmian odbędzie się na koszt użytkownika!);

·          instalowania i uruchamiania własnego oprogramowania;

·          wprowadzania zmian w istniejącym oprogramowaniu;

·          łamania zabezpieczeń systemu;

·          korzystania z:

o    gier komputerowych,

o   – komunikatorów internetowych (np. gg, tlen, skype),

o   – serwerów CHAT,

o   – bramek do wysyłania SMS-ów,

o   – używania telefonów komórkowych;

III.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Wszelkie zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.

2.      Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu  komputerowego.

3.      Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4. Osoby niestosujące się do niniejszego Regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z Czytelni  Internetowej .

5. Rozstrzyganie spraw niezawartych w Regulaminie leży w kompetencji Dyrektora biblioteki.

6. Cennik opłat związanych z usługami informacyjnymi:

• Wydruk komputerowy A4 czarno-biały (tekst) – 0,50 zł / 1 str.(każda   rozpoczęta strona)

• Wydruk komputerowy A4 czarno-biały (ilustracja) – 2,00 zł / 1 str.

• Skanowanie (maksymalnie 5 skanów) – 1,00 zł / 1 pozycja

• Płyta CD-R do zapisu informacji  – 1,50 zł

• Dyskietka do zapisu informacji  – 1,00 zł

Regulamin wchodzi w życie z dniem  01.10.2013 r.