Biblioteki Powiatu

Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu

ul. Kolejowa 2a

11-440 Reszel

tel. 89 755 01 79;

fax. 89 755 08 98

email:mbpresz@wbp.olsztyn.pl

Dyr . Barbara Bielska

FILIE:

MBP w Reszlu Filia w Pilcu

MBP w Reszlu Filia w św. Lipce

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach

ul. Wolności 16

11-430 Korsze

tel. 89 754 01 23; fax. 89 754 01 23

tel kom 730 955 223

email:mgbpkorsze@wbp.olsztyn.pl

strona .www.mgbpkorsze.pl

Dyr. Jadwiga Hajduk

FILIE:

M-GBP w Korszach

Filia w Łankiejmach

Łankiejmy 29

11-430 Korsze

tel/fax 89 754 33 87

M-GBP w Korszach

Filia w Garbnie

Garbno 36 A

11-430 Korsze

tel/fax 506 377 845

M-GBP w Korszach

Filia w Sątocznie

Sątoczno 5

11-430 Korsze

tel/fax 89 754 30 07

M-GBP w Korszach

Filia w Kraskowie

Kraskowo 26

11-430 Korsze

tel/ax 89 754 41 00

Gminna Biblioteka Publiczna w Srokowie

ul. Pl. Rynkowy 14

11-420 Srokowo

tel. 89 753 40 51

e-mail:gbpsrok@wbp.olsztyn.pl

Dyr. Janusz Januszewski

Gminna Biblioteka Publiczna w Barcianach

ul. Kościuszki 2

11-410 Barciany

tel. 89 753 10 17; fax. 89 753 10 17

e-mail:gbp_barc@wbp.olsztyn.pl

Dyr.Iwona Turko

Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn w Czernikach

Czerniki 9

11-400 Kętrzyn

tel. 89 752 29 24; fax. 89 751 27 46

Dyr. Marta Szmyd

Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn Filia Wopławki

Wopławki

11-400 Ketrzyn

tel. 89 752 53 72

Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie

Plac Zamkowy 1

11-400 Kętrzyn

tel. 89 752 32 30;

fax. 89 752 32 30

email:zamek@biblioteka.ketrzyn.pl
strona www : biblioteka.ketrzyn.pl

Dyr. Witold Gagacki

FILIE:

 

11-400 Kętrzyn

Filia nr 2 „Loża”

ul. Mickiewicza 1

tel. (89) 751 48 89

e-mail: filianr2loza@biblioteka.ketrzyn.pl

Filia Nr 3

ul. Kazimierza Wielkiego 12

11-400 Kętrzyn
tel. : 89 752 82 77
e-mail: filianr3@biblioteka.ketrzyn.pl

Powiatowa Biblioteka Publiczna

ul. Pocztowa 11

11- 00 Kętrzyn

(89) 751 38 16

e-mail: pbp-ketrzyn@wp.pl

www: pbpketrzyn.pl

Dyr. Sylwia Wasowicz