Podziękowania

DRODZY  CZYTELNICY ! DRODZY BIBLIOTEKARZE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO!W związku z przekształceniem Powiatowej  Biblioteki  Publicznej w Kętrzynie i Powiatowego  Domu Kultury w Kętrzynie z dniem 01.09.2019 w nową jednostkę, składam na Wasze ręce serdeczne  podziękowania  za dotychczasową  współpracę.To była dla mnie prawdziwa przyjemność. Dziękuję Wam za wsparcie i pomoc, którą zawsze od Was otrzymywałam.

Sylwia Wąsowicz dyrektor Powiatowej Biblioteki  Publicznej  w Kętrzynie