Powiatowy Dzień Bibliotekarza


 

W ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w bibliotece w dniu 8 maja odbył się Powiatowy Dzień Bibliotekarza na którym spotkali się bibliotekarze z całego powiatu kętrzyńskiego,oraz przyjaciele naszej biblioteki.

Bibliotekarzom w dniu ich święta życzenia złożył Starosta Kętrzyński p. Michał Kochanowski ,który w swoich słowach podkreślał jak ważna rolę w upowszechnianiu czytelnictwa w społeczeństwie spełniają biblioteki i bibliotekarze oraz , że w czytelnictwie zawiera się informacja i edukacja .Starosta wszystkim przybyłym bibliotekarzom złożył życzenia i wręczył róże .Życzenia były okazją do podkreślenia różnorodności działalności bibliotek nie tylko jako instytucji, w której pożyczamy książki, ale instytucji w której działalność wiąże się z szeroko pojętą kulturą.Podczas spotkania wymieniano się doświadczeniem zawodowym, w tym roku swoje pomysły i działania zaprezentowała Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu w prezentacji pani Barbary Bielskiej:„ Z tradycją w nowoczesność”. W uroczystości uczestniczyło 30 bibliotekarzy. Dalsza część spotkania upłynęła we wspaniałej atmosferze rozmów kuluarowych przy kawie i pysznym cieście, podczas którego bibliotekarze snuli plany na przyszłość. Wszystko to dla dobra naszego czytelnika.