Słowa i obrazy, czyli o współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży – szkolenie dla bibliotekarzy

Słowa mówią to, czego nie pokazują obrazy,

obrazy pokazują to, czego słowa nie mówią”

Perry’ Nodelman

Listopad to miesiąc doskonalenia zawodowego bibliotekarzy.

Dnia 28 listopada 2018 r. Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyło się szkolenie pt..:

Słowa i obrazy, czyli o współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży

Szkolenie skierowane było do bibliotekarzy bibliotek z powiatu kętrzyńskiego pracujących z dziećmi i młodzieżą. Celem doskonalenia była prezentacja najnowszej oferty wydawniczej dla dzieci i młodzieży (publikacji wydanych w latach 2017 i 2018).

Szkolenie przeprowadziła Pani Maria Jończyk-Zegler – kierownik Piątki – Biblioteki Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie,która zaprezentowała najnowszą ofertę wydawniczą,.Literatura omówiona została w blokach tematycznych takich jak,problemy nastolatków,historia inaczej, dysfunkcje i niepełnosprawność, rola kobiet,serie wydawnicze Ponadto omówiona została kategoria książek aktywnościowych, ilustrowanych,klasyki inaczej. Nie zabrakło książek o tematyce rodziny,wielokulturowości i geografii inaczej.

Podczas spotkania Pani Maria zaprezentowane działania realizowane w Piątce – Bibliotece Dzieci i Młodzieży, w których wiodącą rolę pełni ilustracja.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się również z literaturą biblioterapeutyczną będąca w zbiorach powiatowej biblioteki oraz obejrzeli wystawę pt.„Uzdrawiająca moc książek”, na którą składało się 91 książek biblioterapeutycznych niezbędnych do pracy z dziećmi ,młodzieżą oraz seniorami.

Są to książki,które pomagają nam odnaleźć pewne wartości szczególnie wtedy gdy napotykamy wiele trudności,cierpienia, jakie stawia przed nami życie. Wtedy pomocne stają się książki, z którymi bohaterami się utożsamiamy to one pomagają nam zmagać się z podobnymi problemami Dzięki nim możemy zmierzyć się z trudnościami,uporać się z nimi. Naszej sytuacji to nie zmieni,ale może mienić nasze nastawienie do niej.

W szkoleniu wzięło udział 14 bibliotekarzy z bibliotek publicznych i szkolnych.