Podziękowanie od Fundacji ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom

Pracownicy Powiatowej Biblioteki Publicznej otrzymali podziękowania od Prezes Fundacji – Pani Ireny Koźmińskiej za udział w Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię Cała Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 2017/2018 . Biblioteka  w zeszłym roku podejmowała działania na rzecz promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży .Były to cykl zajęć biblioterapeutycznych,spotkania autorskie z warsztatami dla dzieci i młodzieży,Powiatowa Czytająca Lokomotywa,Tydzień Czytania Dzieciom i inne . Oprócz dyplomu otrzymaliśmy gadżety.