Niepodległościowe gry

 

Dnia 09.11.2018r. uczniowie klasy II z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Ketrzynie wraz z wychowawcą p. Iwoną K. spotkali się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie na historycznych grach niepodległościowych.

Za pomocą quizu wiedzy o historii Odzyskania Niepodległości młodzież utrwaliła wiadomości historyczne związane zw świętem 11 listopada..Po czym uczniowie wzięli udział w grach historycznych. Poznali biografię Marszałka Józefa Piłsudskiego układając z 600 puzzli jego portret, co wymagało od nich dużej cierpliwości i koncentracji .

W trakcie rozgrywek uczestnicy za pomocą gry„Znaj Znak uczyli się rozpoznawać symboliczne dla polskiej historii znaki,daty,miejsca,odznaczenia przedmioty,nawiązując do opisanych na kartach symboli rozmawiali na temat historii Polki.

Dzięki grze „memory” „Pamięć 39”młodzież nie tylko ćwiczyła koncentracje,ale także utrwalała w pamięci wydarzenia z roku 1939 tak bardzo ważne dla naszej narodowej tożsamości .

Inne gry „W obronie Lwowa”, „Warszawa”nawiązywały do walk o zdobycie Lwowa i obronę stolicy Warszawy.

Młodzież z chęcią przystąpiła do gry”Ułóż hymn” układając prawidłowo 3 zwrotki hymnu „Mazurka Dąbrowskiego”,po prawidłowym ułożeniu kart i odwróceniu na drugą stronę z kart wyłaniał się przepiękny herb Polski .

Edukacyjne gry planszowe z historycznym tłem to świetna zabawa,a zarazem atrakcyjna lekcja historii w zupełnie innej formie.