Piękne wyraziste słowa -zajęcia biblioterapeutyczne dla młodzieży

 

W czasach coraz częstszego używania terminów i zapożyczeń z innych języków oraz wulgaryzmów troska o piękno języka polskiego powinna być zadaniem nas wszystkich.

Celem zajęć było zwrócenie uwagi na słowa jakimi młodzież się posługuje w grupie rówieśniczej ,w Internecie na portalach społecznościowych. Młodzież przekonała się,ze nie ma słów bez znaczenia .Słowa mogą coś zmienić. Mogą zmienić nas samych.. Uczestnicy zajęć za pomocą opowiadania i ćwiczenia „Mam imię” do swojego imienia dopisywali pozytywne cechy swego charakteru.Nauczyli się akceptacji własnej osoby. Zajęcia miały na celu budowanie pozytywnej samooceny ,służyły wzmocnieniu wiary w siebie i w swoje możliwości.Ponadto ukazały młodzieży piękno języka ,którymi posługujemy się na co dzień .

W zajęciach uczestniczyło 26 osób z PCE.