Picturebooki w Bibliotece

W dniu 18 maja 2018 na zajęciach czytelniczo-plastycznych z Picturebookami, kreatywnymi książkami spotkało się 46 uczniów z klas .II i III pod kierunkiem pań Anety Chabryś i Grażyny Wyszkowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Ketrzyna . Uczestniczyły one w zajęciach pt.: Picture Book – co takiego ? Uczniowie dowiedzieli się, że Picturebook-i to książki, w których tekst i obraz pełnią równorzędna rolę a odbiorca w trakcie czytania staje się ich współtwórcą. Wprowadzeniem do tematu była pogadanka o roli ilustracji w książce dla dzieci. Dzieci miały okazję obejrzeć książki, w których obrazki zostały wykonane różnymi technikami i stanowiły nadrzędną lub podrzędną funkcję względem tekstu. Zauważyły że istotną rolę odgrywają kolory, kształty, a także tonacja, która wprowadza czytelnika w odpowiedni nastrój. Czytane książki obrazkowe Iwony Chmielewskiej „ Cztery zwykłe miski ” i „Kłopot ” rozwinęły w nich fantazję i kreatywność. Następnie przy pomocy czterech papierowych misek tworzyły rozmaite przedmioty i postacie, które zmieniały kształty i miejsce. W ten sposób dziecięca czapka w jednej chwili zmieniła się w biedronkę, a samochody w łódki, rakiety, kwiaty in. . Plama zamieniła się w rakietę, motyla, Pomysłów było bez liku! Uczestnicy zajęć mogli również porównać swoje propozycje z tymi, których użyła autorka w swoich książkach Zwieńczeniem zajęć było wykonanie ilustracji do tekstu czytanych książek oraz ilustracji do swoich picturebook-ów .