Znaczenie reformacji na Warmii i Mazurach-historia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego-nauka tolerancji.

W dniu 19 grudnia mieliśmy zaszczyt wysłuchać wykładu zwierzchnika  Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce  bp. Pawła Hause, autora książki ” Ewangelicy w Kętrzynie.Przybliżył słuchaczom historię naszego regionu, a tym samym wybitnych ewangelików- Mazurów, jak ks.Krzysztof Mrongowiusz, ks.Gustaw Gizewiusz, czy poeta Michał Kajka.Byli oni obrońcami polskiej mowy i przeciwnikami germanizacji, agitowali w Plebiscycie za przyłączeniem Mazur do Polski. Mieliśmy okazję poznać bliżej historią parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kętrzynie tym dawnym i tym obecnym.Była też okazja do poznania luteranizmu, a tym samym lekcja tolerancji międzywyznaniowej w poszukiwaniu tego co nas łączy a nie dzieli.W spotkaniu wzięło udział 60 osób. Była to młodzież z Zespołu Szkół im. M.C.Skłodowskiej w Kętrzynie z panią Magdaleną Smólnik, oraz z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie z panią Iwoną Kostuś. Młodzież wyraziła chęć udziału w styczniowym spotkaniu podsumowującym rok Reformacji na którym zaprezentowany będzie film poświęcony Marcinowi Lutrowi.