Powiatowy Dzień Bibliotekarza

 

                 Dnia 09.05.2017r . w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ketrzynie odbył się Powiatowy Dzień Bibliotekarza na który przybyli dyrektorowie i bibliotekarze bibliotek publicznych oraz nauczyciele -bibliotekarze powiatu kętrzyńskiego
Dyrektor Powiatowej Biblioteki  gorąco przywitała zaproszonych gości w tym prelegenta z-cę dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie p. Łukasza Ślusarczyka.
Dyrektor PBP przedstawiła zebranym wyniki działalności bibliotek publicznych oraz stan czytelnictwa w powiecie kętrzyńskim.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja Ł. Ślusarczyka na tema temat: Działalności bibliotek i bibliotekarzy w upowszechnianiu kultury w środowisku lokalnym.
Prelegent mówił na temat wyzwań jakie stoją dziś przed bibliotekarzami ,o nowym spojrzeniu na funkcje biblioteki publicznej . Podkreślał dużą rolę bibliotekarzy w scalaniu i aktywizowaniu społeczności lokalnej. Mówił o ogromnej obecności i zaufania czytelników do bibliotekarzy .
Po wykładzie dyrektor biblioteki złożyła obecnym na uroczystości bibliotekarzom życzenia i podziękowania wręczyła róże .Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem

Dzień Bibliotekarza i .Bibliotek rozpoczyna XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2017 hasło tegoroczne brzmi „Biblioteka. Oczywiście!” Organizatorzy Tygodnia Bibliotek tak to ujmują :
<Chcemy, by Biblioteka postrzegana była przez ludzi jako instytucja na trwale wpisana w pejzaż kulturowy, zatem hasło „Biblioteka. Oczywiście!” ma wzmocnić ten przekaz. Hasło odpowiada także na pytanie „Jaka instytucja pozwala zaspokoić różnorodne potrzeby w zakresie uczestnictwa w kulturze?”. Zmieniające się bowiem funkcje bibliotek w ostatnich latach pozwalają na zwiększenie zakresu działań biblioteki publicznej; można w niej nie tylko czytać i obcować z ksiąską ,ale też obejrzeć film, nauczyć się języka, obsługi Internetu, ,poznawać nowe technologie ,rozwijać swoje pasje, zainteresowania oraz zdobywać wszelkie potrzebne informacje i włączać się w działania biblioteki. Biblioteka to taka przestrzeń dla czytelnika w każdym wieku ,każdego wyznania i koloru skóry, gdzie można się w pełni realizować w zakresie edukacji kulturalnej i uczestnictwa w kulturze.> (SBP)