Życzenia

 

 

 

Koleżanki i Koledzy!
Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek – naszego wspólnego Święta –
życzę Wam wielu ciekawych inicjatyw nie tylko popularyzujących książkę i czytelnictwo,
ale także integrujących i aktywizujących środowisko lokalane
Niech to Święto będzie okazją do podkreślenia Waszej roli,
zaangażowania i wysiłku,
jaki wkładacie w upowszechnianie kultury .
To dzięki Wam biblioteki publiczne są odwiedzane przez różne grupy użytkowników,
dla których coraz częściej stają się dogodnym miejscem nie tylko edukacji i poszukiwania informacji, ale także spędzania czasu wolnego
i rozwijania własnych zainteresowań.
Życzę Wam dalszych sukcesów zawodowych,
zrozumienia i doceniania .
a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Składa
dyrektor PBP
Sylwia Wąsowicz