Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2017r.

XVI Ogólnopolski

Tydzień Bibliotek

BIBLIOTEKA ? OCZYWIŚCIE !

8 -15 Maja 2017

8 – 10 MAJA Jakie szkody może wyrządzić plotka? zajęcia czytelniczo – plastyczne dla dzieci na podstawie książki Madonny       pt.: „ Jabłka Pana Peabody`ego .”

9 MAJA Powiatowy Dzień Bibliotekarza

prelekcja p.Łukasza Ślusarczyka z-cy dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie nt.: „ Działalność biblioteki i bibliotekarzy w środowisku lokalnym .”

11 MAJA– Spotkanie autorskie z pisarką p. Hanną Cygler godz 16 :00

12 MAJA Seniorzy w bibliotece – spotkanie grupy teatralnej.

Zapraszamy !