Majowa oferta zajęć z elementami biblioterapii dla klas 0-III szkoły podstawowej

Powiatowa Biblioteka Publiczna
zaprasza dzieci w wieku 7-9 lat
na zajęcia czytelniczo-plastyczne z elementami biblioterapii
Jakie szkody może wyrządzić plotka?
na podstawie książki MADONNY „Jabłka Pana Peabody’ego”
Zapraszamy nauczycieli i opiekunów do zgłaszania grup pod numerem 89 751 38 16 .