Szkolenie dla bibliotekarzy

Dnia 25 04.2017 odbyło się szkolenie dla  dyrektorów i bibliotekarzy   bibliotek publicznych powiatu kętrzyńskiego na temat : Jak wypełniać formularz  wniosku o dofinansowanie? Szkolenie przeprowadziła  p.Elżbieta  Maruszczak -główny specjalista ds. opracowywania i wdrażania projektów w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej  w Olsztynie. Celem szkolenia było  zapoznanie się z możliwościami pozyskania środków finansowych na realizację projektów z Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sposobu składania aplikacji oraz zasadami wypełniania poszczególnych elementów wniosku o dofinansowanie.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestniczki i uczestnicy szkolenia dowiedzieli  się:

  •  jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie w ramach Programów Operacyjnych MKiDN;
  •  jakie są zasady wypełniania i oceny wniosku aplikacyjnego w systemie EBOI;
  •  jakie są przykłady innych systemów i formularzy wniosków o dofinansowanie;
  •  jak prawidłowo określić cele i rezultaty projektu oraz opisać zaplanowane zadania;
  •  jak przygotować budżet projektu;
  •  jakie są najczęściej popełnianie błędy we wnioskach o dofinansowanie .