I Powiatowy Konkurs Czytelniczy

Dnia 24.04.2017 r odbył się Powiatowy Konkurs Czytelniczy pn.” Świat młodych dorosłych ” w twórczości Johna Greena” Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Kętrzyńskiego . Zorganizowały go Powiatowa Biblioteka Publiczna i Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Konkurs odbył się w formie testu i dotyczył znajomości czterech książek Johna Greena: „Szukając Alaski” ,”Gwiazd naszych wina ”, „19 razy Katherine”, „Papierowe Miasta.” Książki tego amerykańskiego pisarza cieszą się wielkim powodzeniem wśród młodych czytelników. Uczestnicy odpowiadali pisemnie na przygotowany zestaw 19 pytań Konkurs adresowany był do uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego. Do konkursu przystąpiło 12 uczestników.Ze względu jednakową ilość punktów niektórych uczestników komisja zastosowała dogrywkę w formie dodatkowych pytań , która wyłoniła laureatów konkursu.
Pan p.Ryszard Niedziółka Starosta Kętrzyński pogratulował laureatom i wręczył atrakcyjne nagrody książkowe . Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy .

Celem konkursu było zapoznanie z działalnością pisarską Johna Greena , kształtowanie kultury czytelniczej młodzieży poprzez umożliwienie zdrowej rywalizacji czytelniczej oraz zachęcanie do czytania jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu.

Laureaci Powiatowego Konkursu Czytelniczego 
„ Świat młodych dorosłych ” w twórczości Johna Greena”

I miejsce  – Gabriela Mrozowska z kl. III Gimnazjum Gminnego w Karolewie
II miejsce – Anna Kmito z kl. III Prywatnego Gimnazjum w Kętrzynie
III miejsce – Wiktor Szukis z kl II gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcacych im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie

Wyróznienia : Antonina Kaliszewska i Marta Dorecka z kl. I liceum Zespołu Szkół Ogólnokształcacych im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie

Laureatom, wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy wiele satysfakcji z czytanych książek .
Ogromne podziękowania składamy również nauczycielom – bibliotekarzom powiatu kętrzyńskiego : p. Bożenie Wójcik-Wasilewskiej, Joannie Widuto ,Teresie Wereszczyńskiej za współpracę w organizacji konkursu . .