„Książkę można wymyślić wszystkim”

„ Książkę można wymyślić o wszystkim .
I przyda się w niej wszystko .
Nawet cztery zwykłe miski.” I.Chmielewska

Na zajęciach czytelniczo – plastycznych z Picture book- ami, kreatywnymi książkami spotkały się dzieci z klasy II z Niepublicznej Szkoły Podstawoej „Klucz” z wychowaczynią p. Joanną Szabatowską . Uczestniczyły one w zajęciach pt.: Picture Book – co takiego ? Uczniowie dowiedzieli się ,że Picture book-i to książki, w których tekst i obraz pełnią równorzędna rolę a odbiorca w trakcie czytania staje się ich współtwórcą. Wprowadzeniem do tematu była pogadanka o roli ilustracji w książce dla dzieci. Dzieci miały okazję obejrzeć książki, w których obrazki zostały wykonane różnymi technikami i stanowiły nadrzędną lub podrzędną funkcję względem tekstu. Zauważyły że istotną rolę odgrywają kolory , kształty , a także tonacja, która wprowadza czytelnika w odpowiedni nastrój . Czytana książka obrazkowa Iwony Chmielewskiej „ Cztery zwykłe miski ” rozwinęła w nich fantazję i kreatywność .Następnie przy pomocy czterech papierowych misek tworzyły rozmaite przedmioty i postacie, które zmieniały kształty i miejsce. W ten sposób dziecięca czapka w jednej chwili zmieniła się w biedronkę, a słońce w półksiężyc,samochody łódki , rakiety ,kwiaty in. Pomysłów było bez liku! Uczestnicy zajęć mogli również porównać swoje propozycje z tymi, których użyła autorka w swoich książkach Zwieńczeniem zajęć było wykonanie ilustracji do tekstu czytanych książek oraz ilustracji do swoich picture book-ów .wet cztery zwykłe miski.” I.Chmielewska